Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 07/08/07 - הם הלכו בשבי הבטחון / ישראל קסטנברג קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 07/08/07 - הם הלכו בשבי הבטחון / ישראל קסטנברג
shadow_left
Shadow_R
   
07/08/07 - הם הלכו בשבי הבטחון / ישראל קסטנברג הדפס

היום נתגלגל לידי ספר זכרון אודות אחד מבחירי צה"ל שנפל לפני שנים על משמרתו וכוונתי לבן הקריה שלנו קלמן מגן הי"ד.
אני קורא בספר דברי הזכרון של מיטב לוחמינו אישי הצבא שנפגשו עם קלמן תוך כדי שרות,דבר שנמנע ממני וכולם מציינים את נפשו הגדולה והטובה של האיש שהיה יחד עם זאת מבחירי הלוחמים, איש שעוד נכונו לו גדולות בשרות הצבאי כל שנקטעו ממנו.
אני שהייתי ילד בקריה שלנו , נפגשתי עם קלמן ביחד עם חברותה של שכנים וכבר אז נהניתי מרוחב הלב שלו ומידידותו שהחזיקה שנים אחדות מעמד עד שכל אחד מאיתנו מצא לעצמו את חבריו ועיסוקיו שלו.
כבר ב-1988 כתבתי ב"לב העיר" רשימה אודות קלמן עוד בטרם היה רחוק ממירב בני הקריה בדעותיו, אלא ילד גם אם היה בוגר ממני בשנתיים, אך ביתו היה רחוק מתנועת העבודה שכמעט כל תושבי הקריה היו חבריה. אבא שלו היה אדם קשה בעל מלאכה מעולה הוא תיקן אופניים גם את שלי כאשר היה לי צורך בכך, אך קלמן היה למרות פזיזותו ושובבותו כנער שהביע בזאת את רגשי החיים הקשים של בן אוסטריה - בית יקי למדי וכמחאה לגביהם, בכל זאת עימדי , כמי שהיה נער צעיר ומופנם למדי, עמי נהג בחברותא רבה והיינו רעים בלב. הצטערתי לאחר שנים כי נטש את המחנה שלנו והלך לרעות בשדות זרים לשרת את מחתרת האצ"ל, כך למרות זאת כשהיינו נפגשים מדי פעם ברחוב או במקומות אחרים השתדלנו לשמור על יחסי חברות הוגנים. מאוד הצטערתי על הארועים שליוו אותו ואת חברינו בני הקריה המעטים שהלכו לשורות המחתרת הזרה לנו, בעוד אנו כולנו הלכנו לשרות הבטחון והמגן.
כך הווה כי נגרם נתק עם קלמן ועקבתי אחר שרותו בצה"ל, קידומו בדרגות ובכוונות שהגיעו לידיעתי לקידום שלו כאשר ניבאו לו כל יודעי דבר עתיד גדול בשירות.
חבל שדרכו זו נקטעה באמצע. לא הכרתי את אחיו שכיום גר בכפר סבא ופגשתיו רק בכנס המחזורים של שנות העשרים עד שלושים ואחד, הוא היה כבר אז בוגר מקלמן, שמחתי לראות כי נותר נצר למשפחתו, בנפרד מבני המשפחה האחרים וגם שלחתי לאח את הרשימה שכתבתי ב- 1988 , אך טוב כי יצא לאור הספר שהזכרתי, כי בכך יש מצבה לזיכרו של איש מופלא זה שבין הכותבים הרבים בספר כאלה שגם הם נתנו רבות לגדולתו של צה"ל כמו קלמן , היה איש ואיננו עוד.
ישראל קסטנברג