Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 15/08/07 - יעקב משולם ז"ל / ישראל קסטנברג קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 15/08/07 - יעקב משולם ז"ל / ישראל קסטנברג
shadow_left
Shadow_R
   
15/08/07 - יעקב משולם ז"ל / ישראל קסטנברג הדפס

אלמנתו של יעקב המנוח היפנתה תשומת לבי לטעות שלי בדברי הזכרון על האיש היקר ואין לי אלא לבקש סליחה ממנה ומכל בני המשפחה האבלה.
יעקב היה ידידי וכתבתי בטעות כי היה מנהל המחסן בחברת החשמל ולא היא, הוא היה שם מנהל בית המלאכה וזאת עולה גם מסיפוריו לציבור הגולש באתרי המחשב.
אכן השנים שעברו השכיחו ממני עובדה זאת ועל כך אני מצטער שכן לא חפצתי לפגוע בזיכרו שהינו יקר לי כידיד משנים רבות.
ישראל קסטנברג.