Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 18/09/07 - תגובה ל-1382 של איציק אביטן על אחי מנחם שכטר הי"ד / עמיקם שכטר קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 18/09/07 - תגובה ל-1382 של איציק אביטן על אחי מנחם שכטר הי"ד / עמיקם שכטר
shadow_left
Shadow_R
   
18/09/07 - תגובה ל-1382 של איציק אביטן על אחי מנחם שכטר הי"ד / עמיקם שכטר הדפס

שלום לך איציק אביטן היקר

התרגשתי מאד למצוא ולקרוא את כתבתך הנ"ל.
החסרתי פעימה, ליבי נחמץ בקרבי, נשימתי ממש נעתקה לרגע והדמעות החלו זולגות מעצמן.

ספר עוד על עצמך, מי אתה ומאין וכיצד ?

אשמח מאד לשמוע פרטים נוספים על אחי מנחם הי"ד ובמיוחד אם השתתפת באותו קרב בבוקרו של ה- 9.10.1973 במבואות המיזרחיים של הכפר הדרוזי בוקעתא ברמת הגולן, בו נפל מנחם יחד עם המג"ד סא"ל יעקב שחר (שוורצבורד) ועם הסמ"פ מנסור מנסור מכפר מרר.

אשמח גם מאד לפגוש אותך אישית ולשוחח.

הפרטים הידועים לנו מעטים יחסית, ואותם קיבלנו על קצה המזלג משוקי ואדם שניהם פחות או יותר מהמחזור של אחי מנחם שהשתתפו באותו קרב, אך אדם נפצע ובקושי ראינו אותו אם בכלל ואילו שוקי היה די הלום בזמנו.

עיקר הפרטים הידועים לנו נמסרו לנו ע"י הרופא הגדודי בסיור "בעקבות לוחמים" שהגדוד ערך למשפחות הנופלים לפני החזרת מובלעת מזרעת בית-ג'אן לידי הסורים.

אגב, תוכל למצוא בכניסה מס' 772 באתר כתבת דיוקן גדולה שפרסמתי על מנחם הי"ד.

ברגשי הוקרה וחיבה,

מצפה בכיליון עיניים להפגש ולשמוע עוד.

עמיקם שכטר