Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 25/09/07 - המנ יג'ד- יחי הדמוקרטיה? / עו"ד יואב צח-וכס קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 25/09/07 - המנ יג'ד- יחי הדמוקרטיה? / עו"ד יואב צח-וכס
shadow_left
Shadow_R
   
25/09/07 - המנ יג'ד- יחי הדמוקרטיה? / עו"ד יואב צח-וכס הדפס

אנחנו מדינה דמוקרטית, שפוזלת הרבה לארה"ב, לבריטניה וארצות מערביות נוספות, כדי להיות נאורים.
והנה הדוגמנית הגדולה לדמוקרטיה, מאפשרת לאחהמניג'ד, לנאום באו"ם.
עד כאן בסדר.אם לאו"ם יגיעו רק בעלי דעה אחת, אפשר לחלק תה למועדון חברים, ולא לקיים דיונים נוקבים.
אבל זהו טיבו של האו"ם וזה טיבו של קשר עם מי שמנוגד לך בדעותיו.
אבל מכאן ועד לאפשרות גרוטסקים נוראה שהוא ישמיץ וידבר על חקירת עצם קיום השואה באוניברסיטאות, כשמצד אחר באוניברסיטה בבריטניה, רוצים לסלק מרצים אורחים רבי ידע, על רקע היותם- ישראלים, זו דמוקרטיה "דפוקה", שהינה מסוכנת וצבועה.
מי שמדבר על השמדת ישראל, אין הצדקה שאוניברסיטה יוקרתית תיתן לו במה- לדברים מתועבים.
אחהמניג'ד אוהב יהודים ומוכן לחבק יהודי עד צאת נשמתו.
הצביעות היא כלפי ישראל, שבכל המאבק איראן עולם חופשי ארה"ב-
הראשונה באיום היא ישראל.
בין חקירה לחקירה צריכה להיות תגובה חריפה של ראש הממשלה, תוך קריאה לשגריר ארה"ב בישראל, כי הופעת אחמניג'ד על אדמת ארה"ב להגיע לאו"ם נוצלה לעבור במדינה הזו כדי להשטין על ישראל.
הוא בודאי מקבל הגנה,האחהמניג'ד הלזה, כדי שלא ייפגע נפשית מההפגנות או פיסית.
חאלק מכל הניסין,להופיע כעולם דמוקרטי,ובהסטוריה של העולם, ייכתב: " יש טוענים שהיתה שואה, ויש טוענים שהשואה זו המצאה יהודית גרמנית, לנצל את מצפון העולם החדש"
אז שלא יעבדו עלינו אחהמן ועדתו.