Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 27/09/07 - תורה מסיני או תורת צבי מסיני / עו"ד יואב צח-וכס קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 27/09/07 - תורה מסיני או תורת צבי מסיני / עו"ד יואב צח-וכס
shadow_left
Shadow_R
   
27/09/07 - תורה מסיני או תורת צבי מסיני / עו"ד יואב צח-וכס הדפס

משה רבנו לקח עם של עבדים, סובב אותו במדבר עם סוכות,בגלל זה אנחנו יושבים השבוע בסוכות! מן שהביא מהשמים, וארוחות שלווים, ככה כתוב בתורה מסיני, שנתן להם בהמשך הדרך,שארכה 40 שנים, ומאז הם מחזיקים את התורה מסיני, תראו בבתי הכנסת!
באתר דנים בספרו של צבי מסיני יותר מאשר בתורת ישראל. טוב!
הענין הוא שכאשר מבטלים דעה של אחר רק משום שלא קרא את הספר מסיני, האיש, לא ההר, הדבר מדהים. האם אין לאנשים " שאכלו" מציאות ישראלית זכות לדעה שונה בלי שקראו את התורה ממסיני, האיש, לא ההר?
אין הצדקה לבטל את דעתו של מסיני בלי שקוראים את משנתו, לכן לא התייחסתי אליו ולתורתו,עד עצם הרגע הזה. אבל הטענה שאדם חייב לקרוא את התורה של האיש, ו"יכין שעורי בית",בטרם יקבע שדעתו נכונה, נשמעת יומרנית ולא במקום.
המציאות וניסיון החיים מקנים לאדם בארץ, להיות בעל דעה משלו אפילו אם לא קרא את התורה "מסיני"
האיש לא ההר.
ועל כולנה אני אומר גיור כהלכה לאויבי או שכני ישראל- הזוי
הבנה עם הערבים, נראה בלתי אפשרי אבל צריך לפעול לכיוון ללא לאות עם הרבה שכל ותבונה מדינית.
לבוא ולהשתחל או לבלוע עם שחי לידנו- בלתי מציאותי.
חג שמח לבית ישראל, בארץ ישראל גדולה או קטנה, העיקר שתהייה חזקה, פיסית, נפשית ומאוחדת, ברצון לא רק לשרוד אלא לחיות ולקיים חיים ב י ש ר א ל !
עו"ד יואב צח-וכס