Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 28/09/07 - האם הפלסטינאים יתגיירו? האם אנחנו נתאסלם? / דן שמחוני קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 28/09/07 - האם הפלסטינאים יתגיירו? האם אנחנו נתאסלם? / דן שמחוני
shadow_left
Shadow_R
   
28/09/07 - האם הפלסטינאים יתגיירו? האם אנחנו נתאסלם? / דן שמחוני הדפס

 

"ובכל מדינה ומדינה
ובכל עיר ועיר
מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע
שמחה וששון ליהודים
משתה ויום טוב
ורבים מעמי הארץ מתיהדים
כי נפל פחד היהודים עליהם
" מגילת אסתר ח', י"ז

ויכוח ההתחברות תופס תאוצה, והחבטות ניתכות באווירה אולימפית: "יותר מהר, יותר חזק, יותר נמוך". אפשר להכות ברעיונות ובדעות כאילו היו שק חבטות, אך בתנאי שהידיים לא תשלחנה בעומדים מאחוריהן. עמדתי הרבה זמן על שפת המערבולת והנה גם אני נסחף לתוכה. קשה להגיב בצורה מלומדה כי חומר הרקע רב ועצום. אפילו באתר עצמו הצטברה כמות גדולה של תגובות וכבר לא כל-כך מעשי לסרוק את כולן ולשקול ולזכור כל משפט וכל מילה. הנושא כבר הגיע לרמה שדרושה השתתפות של היסטוריונים ודמוגרפים מקצועיים. אני לא מאלה ולא מאלה, אפילו לא קצת, אבל גם אני רוצה להביע את מחשבותיי, אפילו שזה קצת לכתוב בכדי לכתוב.

האם הפלסטינאים יתגיירו? אינני מוצא טעם לדון בשאלה ובהשלכותיה מכיוון שהיא כל-כך, כל-כך, היפותטית, וזאת היא לשון המעטה. כל מה שאני רוצה הוא להפנות את תשומת לבם של הקוראים לשני רעיונות חמורים, לשתי תפיסות היסוד – שתי רגליים – עליהן עומד רעיון ההתחברות. האחת שמאלית שיכולה לזעזע אפילו את השמאלן שבשמאלנים, ואחת ימנית שיכולה לזעזע כל אחד, מלבד אולי הימני שבימניים.

הנה הרגל השמאלית: אני מצטט את עלון ההתחברות (קישור אליו מופיע באתר): "רוב גדול ומוצק ביותר (86%) מהפלסטינאיים החיים ממערב לירדן הם צאצאים של יהודים שאונסו בעיקר לאיסלם". כלומר, בזה נקבע שיש לפלסטינאים זכות מוחלטת על ארץ ישראל. לא רק זאת, זכותם עדיפה על זכותם של היהודים שעלו לארץ, כי הם, הפלסטינאים, מעולם לא עזבו אותה! (חן-חן לאלי גבר, תגובה מס' 1446 שעמד על זה).

והנה הרגל הימנית: אני שוב מצטט קטעים מאותו עלון:

"... הפתרון של שתי מדינות לשני עמים יביא ... לאלימות קשה מקודמותיה. ...
... יקבלו הפלשתינאים שירצו בכך הכשרה לקראת השתלבותם ... בעם ישראל. ...
... ההכשרה תאפשר להם להיות אזרחים שווים במדינת ישראל המורחבת. ...
... פלשתינאים שלא ירצו להתחבר יקבלו מעמד תושב כמו ... בעלי גרין קארד בארה"ב."

כלומר, הרעיון של שתי מדינות לשתי עמים נדחה על הסף. ישראל "המורחבת" תשלוט בכל חלקי ארץ ישראל (מלבד הגדה המזרחית, משום מה, שמבחינה היסטורית היא ישראלית כמו המערבית). המדינה, בלחץ פיזי מתון – מאוד מתון, לחץ הכדאיות - תגייר את תושבי הארץ המוסלמים כפי שהמוסלמים עשו בעבר לתושבי הארצות שכבשו, ולשאר, אולי מיעוטם, אולי רובם, תשמר זכות המגורים והעבודה ללא זכות האזרחות!

יש קונים ?

חג סוכות שמח,

דני