Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 28/09/07 - מיהו יהודי? / דן שמחוני קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 28/09/07 - מיהו יהודי? / דן שמחוני
shadow_left
Shadow_R
   
28/09/07 - מיהו יהודי? / דן שמחוני הדפס

 

בתגובתי הקודמת, שעדיין טרייה ממכונת הדפוס, עסקתי בהגדרת המושג "עם" ואיך הוא מתיישב עם עם-ישראל. עכשיו רצוני לעסוק בשאלת מיהו יהודי. וזה כבר הרבה יותר קרוב לשאלת ההתחברות, אבל זה לא עליה. זה רק מיהו יהודי, וגם נושא זה רגיש וטעון, ולגלות מחשבותיי בנושא זה, אישית, קצת מסוכן, ולולא חששתי שאואשם בצניעות יתר, הייתי כותב בעילום שם.

השאלה הראשונה היא למי אני כותב. הרי את התגובה הקודמת סיימתי ב"ליל מנוחה", ומי שהגיע לסופה כבר מצא הגדרה למושג "עם" ועכשיו הוא ישן במנוחה. ולאילו שנרדמו באמצע, והלכו לישון בלי להגיע לשיעורי הבית, בודאי איני כותב עכשיו. נקווה שנותרו לי עוד קוראים – אלו שלא קראו את תגובתי הקודמת. להם אומר שניסינו להחיל את הגדרת ה"עם" לעם ישראל ולא הצלחנו כי ישראל היא לא ככל העמים. עכשיו נעשה אותו דבר ליהדות ונראה שהיא לא ככל הדתות.

הנוצרי יכול להיות אמריקאי, או גרמני, או ארמני, או קופטי, ואין קשר בין נוצריותו של אדם לבין עמו, ואדם שמתנצר לא הופך להיות לאחד מבני עמים אלה. וזה חל גם על יהודי שהתנצר במטרה להשתייך לאחד מעמים אלה, אלא שאלה ממשיכים לראות בו יהודי!

המוסלמי יכול להיות ערבי, או כושי, או פקיסטני, או אינדונזי. אדם שמתאסלם לא הופך להיות ערבי. הוא נשאר בן אותו עם שהיה לפני כן. ויהודי שיתאסלם? המוסלמים יראו בו מוסלמי והיהודים יהודי!

הבודהיסט יכול להיות יפני, סיני, ואפילו הודי. אינני מבין בהם, אבל סיני אחד שפגשתי אמר לי: "יכולתי להיות קתולי, אבל אני מעדיף להיות בודהיסט. אני לא רואה את אלוהים ואלוהים לא רואה אותי."

איך זה אצל יהודים. דוביק כבר הזכיר לנו את הספר "להיות יהודי" של שופט בית הדין העליון חיים כהן. ספר קשה. אני נמצא בעמוד 87, מזה כמה חודשים, ונותרו לי עוד 412 עמודים לקרוא. עד שארד לסוף דעתו, אסתפק במחשבותיי שלי. באשר לי, יהודי הוא כל מי שהוא שייך לעם ישראל, וכל מי ששייך לעם ישראל הוא יהודי, ובזה לא אמרתי שום דבר חדש, רק אמרתי שבניגוד לכל שאר העמים והדתות, יהדות ועם ישראל חד הם.

ואיך זה קשור לדת היהודית? לא קשור! יהודי יכול שלא לקיים מצוות ועדיין הוא יהודי לכל דבר ועניין. בעיני ההלכה גם יהודי שהמיר דתו, ונהיה נוצרי, או מוסלמי, או בן כל דת אחרת, נשאר יהודי. לא כך בעיני החוק במדינת ישראל, אבל זה כבר סיפור אחר.

איך נהיים נוצרים? צריך לקבל את עיקרי הדת הנוצרית ולהיטבל לנצרות – וזה גם אם נולדים נוצרים. הקתולים מאמינים שהטבילה מטהרת את האדם מכל חטאיו. מעניין מאין הם לקחו את זה?

איך נהיים מוסלמים? או שנולדים לאב מוסלמי, או שמקבלים את האסלאם. איך מקבלים את האסלאם? מעידים בפני שני מוסלמים שאללה הוא האלוהים ומוחמד הוא נביאו. פשוט ביותר.

איך נהיים יהודים? נולדים לאם יהודיה – וזה קל, או מצטרפים לעם ישראל – וזה כבר קשה. איך מצטרפים לעם ישראל? עומדים בפני בית דין (הלכתי) והוא המצרף את המבקש לעם ישראל, או דוחה אותו. ויש לבית הדין שני תנאים: שהמצטרף יצטרף לעם ישראל מאהבתו אותו, ולא משום שיקולי תועלת חומרית או רצון להינשא לבן זוג יהודי, ושהמבקש יקיים מצוות. ולמה שיקיים מצוות? כי משה רבנו הוציא את עם ישראל ממצרים, והביא אותו להר סיני, ושם הקדוש ברוך הוא עשה לו קבוצת פקודות, ונתן לו פק"ל – פקודות קבע לעם ישראל – לעם ישראל ולא ליהודי כבודד, ועם ישראל צריך לקיים אותו לדורותיו. לכן בית דין, שהוא בית דין דתי, בין אורתודוקסי ובין רפורמי, דורש מהמצטרף לעם ישראל שייקח עליו את חלקו בחובות העם. וההצטרפות בדרך הגיור, באמצעות בית-דין, מקובלת על כל עם ישראל, כולל החילונים. והמצטרף לעם היהודי לא מצטרף כחדש, אלא הוא נוטל על עצמו את כל ההיסטוריה של העם היהודי כאילו היה בן העם היהודי מראשיתו.

ויש המאמינים שליהודי יש נשמה יהודית, ולגוי יש רק נשמה בהמית. ואחר שהמבקש להתגייר מקבל את אישורו של בית הדין, הוא טובל במקווה, ובזה הוא נהיה יהודי, ומאותו רגע חלות עליו כל חובות היהודי, ולכן הוא צריך מיד לחבוש כיפה ולהניח תפילין. כנראה שבמקווה נכנסת אליו הנשמה היהודית – לא ברור איך כי המים הם בסך הכול מים רגילים.

ומה עם הגוי שסתם ככה למד יהדות ומתחיל לקיים מצוות? הכול ברכה לבטלה. התורה אינה דורשת מגוי קיום מצוות, למעט שבע מצוות בני נוח – לא תרצח ועוד שש שאיני זוכר כרגע, וזה הכול. קיום המצוות שלו מיותר, הוא לא נדרש לכך, הוא לא נהיה יהודי כתוצאה מכך, ולכן אינו נוטל כל שכר. גוי, עד שבית דין קיבל אותו לעם ישראל, נשאר גוי.

קשה להיות יהודי. עוד יותר קשה להיות גוי שרוצה להיות יהודי!

דני