Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 05/10/07 - אל"מ אלים, זיו לוי / עו"ד יואב צח-וכס קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 05/10/07 - אל"מ אלים, זיו לוי / עו"ד יואב צח-וכס
shadow_left
Shadow_R
   
05/10/07 - אל"מ אלים, זיו לוי / עו"ד יואב צח-וכס הדפסהתפלאתי לקרוא את הציטוט שעשה אורי (1467), מדבריו של אל"מ זיו לוי, שקובע : כל מי שאומר הכל מושחת ובא בביקורת, האל"מ האלים, נותן לו 2 סטירות, לא אחת חלילה אלא 2, ודורש ממנו שיתחיל לדאוג לחצר שלו.
לא רק שהוא מתהדר באלימות שהוא נוקט כשיטת חינוך, אלא שהוא באלימות מונע ביקורת על המושחתים שלמעלה.
כדאי להזהר מאנשים כמותו. נכון וטוב עושה האל"מ שדורש מהמקטר לדאוג לסביבתו הקרובה ולא רק לבוא בטענות, ודורש שיטפל במי ומה שהוא יכול, ולא להסתפק בביקורת, אבל עם כל הכבוד לסוטר, לא רק 2 סטירות יש כאן, אלא סתירה בין פעולתו החינוכית, דרישה שאנשים גם יפעלו, ולא רק יקטרו.
יחד עם זאת, צריך האל"מ במקום לתת סטירותיים, לפתוח את האזניים, לא של המבקר, אלא שלו עצמו, ואם יש ממש וטעם בביקורת, לחשוב איך ניתן ולא באלימות, לתקן את השחיתות, ואת הטעויות, ואכן קיימות, ולנסות לגרום לתרומת הפרט לקהילה משולב עם תיקון העוול וטעויות הממשלה.
אל"מ איננו חייב להיות אלים, ומביקורת בונה אפשר לבנות ולתקן, בלי סטירות ובלי סתירות.
יואב צח-וכס, עו"ד