Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 05/10/07 - הפיתרון / יעקב רפופורט קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 05/10/07 - הפיתרון / יעקב רפופורט
shadow_left
Shadow_R
   
05/10/07 - הפיתרון / יעקב רפופורט הדפס
תגובתו 1461 של דן שמחוני, מצביעה על עובדה דמוגרפית מדאיגה בישראל, רק חבל שלא מצאתי, ולו, ניסיון או רמז לפיתרון, דני, העם רוצה פיתרון!!!.
לדעתי, הבעיה הדמוגרפית הישראלית אינה טמונה תחת הפנס של "סיעור מוחות", או ניתוחים סטטיסטים וספירת עוללים, או גיור מוסלמים הזוי, או גיור של קומץ חיילים וגם לא דמגוגיה, שאמר עליה מהפכן ידוע,"אופיום להמונים". 
 
מדינת ישראל גם איננה מעבדה המאפשרת לנו לבצע ניסיונות כושלים עד למציאת הפיתרון הרצוי,
לנו אין את הלוכסוס הזה, ניסיון כושל אחד ואנחנו היסטוריה.
אין כל סיבה לשחק "ברולטה רוסית", הפיתרון האולטימטיבי לעשיית רוב יהודי באוכלוסיית ישראל נמצא ממש מתחת לאפינו, נשמע כקלישאה נדושה משהו, לעוס קצת, נאיבי לתקופתנו, אולם אתם ואני, בני דורנו, יודעים ועדים להצלחתה. 
 
תוך כדי מאבק להישרדות, ללא מימון, שברנו את הרקורד העולמי בענף הדמוגרפיה, שברנו שיא עולם.
אוכלוסיית היהודים צמחה תוך ארבע שנים ליותר מפי שניים.
ב-ה'באייר תש"ח, נספרו 650000 יהודים וצמחנו תוך ארבע שנים לאוכלוסיה בת 2.1 מליון יהודים, קלטנו הגירה של 1.55 מיליון נפש, למעלה מפי שניים מהאוכלוסיה המקומית, כל בר בי רב הבין, שהעליה היא צינור החמצן לקיומנו באזור, וישנם לא מעט Natives הנזכרים בערגה לימי דב יוסף וסלח שבתי.
בתחילת שנות השישים, הרף נח על 3 מיליון, היום אנחנו מתקרבים ל-6 מיליון יהודים חיים ובועטים, הפתרון מסתבר, מסתכם במילה אחת, "עליה".
יש ליצור מומנטום "חדש לעליה" בסדר גודל צונאמי, אולי, אינשאללה, יחזור "תרגיל" שנות החמישים ונשבור שנית את השיא העולמי, 12 מיליון יהודים כשרים למהדרין, פי שניים. 
 
אני בהחלט מודע למניע העיקרי, "הליבה" לחמשת העליות שהביאו את הורינו בטרום מדינה ועם תקומתה, "המהפכה הציונית".
אבל, מי שתולה את העליות בהקשר האידיאולוגי בלבד, טועה ומטעה.
אפשר למנות מספר סיבות נוספות לעליות דאז, אנטישמיות, רדיפות, פוגרומים, לחיות בין יהודים, שיפור מצב כלכלי, התבוללות, זיקה לארץ ישראל עם צפייה למשיח וקיום מצוות השם ועוד סיבות שונות שלא עולות בזיכרוני.
מצד שני, לעניות דעתי, יש לנו הרבה להציע, הפעם יש מימון, היעדים והמטרות ברורות כמו קריסטל, הבעיה שמדינת ישראל אוהבת עולים, תושביה לא.
שבת שלום
יעקב רפופורט