Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 10/10/07 - טייס או אלהים ? זאת השאלה !! / עמיקם שכטר קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 10/10/07 - טייס או אלהים ? זאת השאלה !! / עמיקם שכטר
shadow_left
Shadow_R
   
10/10/07 - טייס או אלהים ? זאת השאלה !! / עמיקם שכטר הדפס
ברוכים הנמצאים ! 
 
I'm back in town 
 
טייס או אלהים ? זאת השאלה !  
ברצוני להגיב על תגובתו מס' 1516 של עו"ד יואב צח-וכס לכתבתו של יעקב רפופורט מס' 1513. 
 
אני סומך את שתי ידי ומצטרף ברגל נחושה ובמצעד בוטח לתגובתו הראויה של יואב כנגד התלהמותו הבלתי ברורה של יעקב על תובנותיו של יואב בהקשר לאל"מ זיו לוי. 
 
למען הגלוי הנאות אקדים ואומר שעקרונית סיגנון כתיבתו של יענקל'ה מאד מאד מוצא חן בעיני, ואני בהחלט מתמוגג מנחת בקוראי את שורותיו.
הוא כותב מסוג אחר, אשר מפיח רוח חיים רעננה באתר מעת לעת, בסיגנון כתיבתו היחודי, החד והקולח, הבהיר והברור, בעל המשפטים הקצרים המכילים את המרובה ומתובלים במילות מפתח, כאשר כמעט כל שני בהם הוא בבחינת punch line. 
 
אך לצערי, בד בבד הבחנתי זה לא מכבר גם בנימה מסוימת, ויותר ממרומזת, ואפרט מיד בהמשך, של התנשאות המתמרת מתוך דבריו, שלעתים גובלים אפילו ביוהרת שחצנות בבחינת "אני ואפסי עוד" או "אני ואין בלתי" 
 
ברצוני להזכיר לגולשי האתר "היתקלות" שהייתה לעמנואל בנאבידור עם יעקב רפופורט לפני מספר חודשים בסוגית "סחיבת רכבים" ונהיגה פרועה בהם ללא רישיון ועוד מעשי קונדס ושובבות נעורים "צברית", אשר נמשכה לאורך מספר כתבות אשר גם אני התערבתי בהן בניסיון לסנגר על עמנואל כנגד יעקב שלא הכיר מספר עובדות יסוד, חלקן כאובות מאד כמו קיפוד חייה הצעירים של לאה בנאבידור ז"ל אחותו של עמנואל כתלמידת תק"ח בעת שרות גדנ"ע במחנה ג'ליל ע"י נהג דורסן, וללא כל בסיס עובדתי מוכח או ידע כלשהו, אפיין את אישיותו של עמנואל בצורה מעוותת לחלוטין, פסק את דינו וגזר את עונשו תוך שהוא מציע לו להניח את המפתחות ולפרוש לאלתר מכתיבה באתר ועוד כהנה וכהנה מסקנות עקומות, מסולפות ונטולות שחר.
אגב, בתמורה להתערבותי ולמספר הבהרות ותובנות שהעלתי בזמנו, "זכיתי" גם אני להנות מקצפו של יעקב שצייד אותי במספר גידופים "וברכות" שלא כאן המקום להזכירן שנית. 
 
לטעמי, רק אדם פזיז, בעל ביטחון עצמי מופרז ונטול כל אמת ביקורת, הגובלת, כפי שכבר גרסתי, ביהירות שחצנית יכול לנהוג כך. 
 
אסיים ואומר שנית ליעקב, כפי שכבר פניתי בזמנו בפרשת עמנואל, אך לצערי נדמה לי כי דברי נפלו אז על אוזנים ערלות, "קשוט את עצמך תחילה" ו- "אל תדון אדם עד שתגיע למקומו", בדוק וחזור ובדוק טרם שאתה יורה, כי מילה שיצאה מקולמוסך או ממקלדתך אינך אדון לה יותר וכפי שאמר כבר החכם מכל אדם בספר משלי: "החיים והמוות ביד הלשון". 
 
בקשתי בזמנו, ערב שבת בין השמשות בשעת הרחמים, כי יעקב יואיל ויפנה לעמנואל ויבקש מחילתו על הפגיעה והעלבון שהטיח בו על לא עוול בכפו, אך נדמה לי כי בקשתי זו לא הסתייעה עד עצם היום הזה. 
 
ואחרון אחרון חביב אחזור ואשבח שנית את עו"ד יואב צח-וכס על תגובתו האיתנה והראויה ליעקב, שמילותיה כדורבנות והיא אינה משתמעת לשתי פנים. 
 
עמיקם שכטר