Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 12/10/07 - אזרח המקיץ מתרדמת / עמיקם שכטר קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 12/10/07 - אזרח המקיץ מתרדמת / עמיקם שכטר
shadow_left
Shadow_R
   
12/10/07 - אזרח המקיץ מתרדמת / עמיקם שכטר הדפס
שלום יעקב, 
 
להלן תגובתו של האזרח המקיץ מתרדמתו. 
 
יתכן שצדקת בקביעתך כי אני הנני "אזרח בתרדמת" כפי שהכתרת את כתבתך 1525,
כי הרי בסופו של דבר גם אני בן-אנוש שהוא יציר לשוני וולגרי, שבמקרה הטוב עשוי ובמקרה הגרוע עלול להתעייף מעת לעת מדברי הרהב הנוקבים שלך ולהזדקק למעט תנומה לעפעפיו ולמוחו הקודח השרוי בשרעפים. 
 
דבר אחד בטוח והוא שאכן "דם זה לא מים" וקשה מאד, עד בלתי ניתן, לשנות אופיו של אדם או להטותו ממסלולו החזוי המנותב בכח טמיר. ואתה מוכיח זאת הלכה למעשה. 
 
הרי מה בסך בכל באתי להביע בתגובתי לתגובתו האחרונה של עו"ד יואב צח-וכס במענה לדברי התוכחה וניסיונות החינוך וקביעת הלכות שניסית לכפות עליו באופן יהיר ודי בוטה, ולראיה ניסוח תגובת יואב אליך ברוח זו. מכיוון שחוויתי תחושת דה-ז'אוו עזה למקרא התכתובת ביניכם שהזכירה לי "נשכחות" והחייתה מחדש בזכרוני את תגובותיך הבוטות, היהירות והשחצניות עד להחריד שהטחת בעמנואל בנאבידור וכבונוס גם בי, הרי כל שרציתי לומר הוא שאתה ממשיך לקיים נאמנה את האופין שקבעתי עבורך, כך שאכן אין חדש תחת השמש ועולם כמנהגו נוהג, ויעקב רפופורט נשאר יעקב רפופורט, ומרחק של שלשה חדשים אינו מעלה ואינו מוריד, וכל הנחלים הולכים אל הים וגו', והארץ לעולם עומדת. 
 
אחזור ואומר גם בפעם הזו כי כתיבתך בסך בכל רעננה ומשובבת, מתובלת בפניני לשון ומטבעות ניסוח ומתאפינת בשורות מחץ רבות ונוקבות.
ומכיוון שכבר גרסנו שדם אינו מים, ואופי זה אופי גם כשיש בו טעמים לפגם, הרי שגם בשני ארועי ההתנצחויות והחבטות שאנו עוסקים בהם אני יכול לאבחן מאפייני שפה וניסוח שלך שאינם מעידים דווקא על הכלל... ואולי דווקא כן...!! 
 
בתגובתך הנוכחית 1525 אתה מתייחס לחזרתי ממסע ג'יפים בטורקיה בזו הלשון, ואני מצטט:
" חזרת משם ממש pissed off "
ואם אקח כלשונו את הקטע הנוזלי שבהגדרתך הריהו תואם ככפפה (לא זו של O.J.Simpson ) את שפתך בתגובתך אלי לפני כשלשה חודשים בהקשר לעמנואל בנאבידור, ואצטט:
"דא עקא...אתה משחק בקקה
 
יעקב, עוד מאמץ קטנטן ואתה מסיים לסקור את כל תורת הנקבים כולה. 
 
אגב, ציינת שהופנת ללימודי מנהל עסקים, ולי נדמה משום מה, שאתה דווקא די מצטיין באנטומיה פיזיולוגית.
כמו כן אתה נוטל לעצמך חרויות איבחון של פסיכיאטר נאורולוגי מדופלם, בקובעך שאני שרוי ב- COMA מזה שלשה חודשים וכן שלקיתי בנטייה להתאבדות. 
 
יעקב, אנחנו נמצאים פעם נוספת בערב שבת קודש, ואוטוטו מגיעה שעת בין הערביים הלא היא שעת הרחמים כפי שכבר הפנמת, כך אני מקווה. 
 
בשעה זו, שַל אתה נעליך מעל רגליך... כי מעט צניעות ודרך ארץ מעולם לא הזיקו לאיש. 
 
שבת שלום 
 
עמיקם שכטר