Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 12/10/07 - כתבתו 1534 של עמנואל בנאבידור / רחל וולך קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 12/10/07 - כתבתו 1534 של עמנואל בנאבידור / רחל וולך
shadow_left
Shadow_R
   
12/10/07 - כתבתו 1534 של עמנואל בנאבידור / רחל וולך הדפס

שלום רב,
אין אני אישה יראת שמיים, אבל יהודייה בהכרה, ואוהבת את ההלכה היהודית.

השבוע, פרשת נוח.
קראתי פעמים ספורות את מאמרו של עמנואל בנאבידור, במילותיו ובין השיטין הקו המוסרי חד כתער, אדם דתי יאמר, יש לנו "חסינות" מפני הנורא מכל ובמילים של "החברה" "סמוך על סמוך" רחמנא ליצלן.
ולמעשה, רק לחיה יש חסינות, האין מותר האדם מן הבהמה? להם היינו לבני האדם המולכים בכיפה אין "אחריות פלילית"?!!!!!
אילו "אחד העם" אדם מן היישוב, היה עושה דבר מה שאינו טוב, הורס ומקים מחדש, היינו אומרים "שלומיאל" ועוברים לסדר היום, אלא שכאן אנו כעם הנתון לחסדי אנשי הצבא, השילטון החינוך מצפים מהם ובצדק, את ראיית הנולד בלא הנחות.
לא ניתן לשנות מרכיביו הכימיים של המוח כך שיחשוב רק טוב, אכן? אבל ניתן לחנך! כדי להתגבר על המחשבות הרעות כמו "יהיה בסדר" מה יהיה בסדר אם לא נחנך לבסדר?
האם המבול הגדול כמו אז בימי נוח, הוא אשר יחזיר את הגלגל? זה האקט שעשוי לגרום ל"מפץ" הגדול השני ומה שלאחריו......
מילותיו של עמנואל בנאבידור - בסלע! וראשי האומה? איפה הם? מוטב לא אענה על שאלתי.
וכמו שאומרים רבים, אומר גם אני יהיה טוב, הלוואי, אמן.
שבת נעימה לכולם.