Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 13/10/07 - התייחסות לאהרונוב 1541 / רחל וולך קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 13/10/07 - התייחסות לאהרונוב 1541 / רחל וולך
shadow_left
Shadow_R
   
13/10/07 - התייחסות לאהרונוב 1541 / רחל וולך הדפס
 חינוך חינוך חינוך, כך אני רואה את עקב אכילס של מירב בעיות התקופה בה אנו שרויים ועל שנעשה בה אנו מצרים וכואבים.
בתקופת הסליחות ובימים נוראים עדים אנו לתופעה מתמיהה. יהודים מזרמים שונים הן חילוניים, הן יושבי החלונות הגבוהים אי שם בכנסת ובממשלה, "חטאנו לפניך", "אשמנו, בגדנו". הפער בין התוכן לבין האווירה זועק. בעיניי תופעה זו אינה מקרית, פרדוקסלית במלוא מובן המילה. יש המודעים לה, מקרב הציבור, אך מה בקשר למושכים במושכות? למה הם מודעים? חומר/גשמיות? אבל יש עם בישראל, זו ארצו! מה איתם?
קיימת הגדרה 'אורתודוקסים', מילה שפירושה המילולי - בעלי האמונה ('דוקסה') הנכונה. המילה הזו אינה משמעותית יתר על המידה, היא מצטיירת כאילו לסוג מאוד מסויים של מאמינים, והרבה מואסים בה. בעברית היינו יכולים להגדיר את עצמנו במושג הקלאסי 'שומרי תורה ומצוות'. ואני מדברת על המצווה החשובה ביותר, שמירת אדמתיינו, ולא רק האדמה עליה ניצב הבנק! ועל כן, אם אקח את הביטוי שומרי מצוות זו ללא ספק הגדרה מצוינת ואצילה, אך אולי יש משמעות נוספת לביטוי זה, שלא רק מצוות התורה?!. מכאן,נדמה לי שלהיות 'אורתודוקסי' פירושו בצורה צינית וטרגית גם יחד, ניתן לומר שהיחיד שיכול להיות כזה, איש ישראל אורתודוקסי, ולא מהבחינה הדתית.
מהבחינה המוסרית. מי שאינו מאמין יכול לעשות שגיאות, להיות אחראי למחדלים, לגרום לאסונות; אך הוא אינו מסוגל לחטוא. מהצד השני, יהודי הקובע את דרכו בשרירות לבו, עבירותיו אינן עבירות לדאוג ולהגן עלינו. הרי יש הוכחות. (איני נוגעת בחיליינו, שלא תיטעו)
וכך אנו אומרים לפני הקב"ה: "אוי לנו כי חטאנו"; אך אשרינו שאשמנו. אשרינו שאנו מסוגלים להרגיש אשמה. "אנחנו והמולכים בכיפה חטאנו", וברגש האשמה הכל ממשיך, עולם כמנהגו נוהג, סמוך על סמוך!
האשמה היא מפתח. נדמה לי שיכולה אני לשמוע את פנייתה הנואשת ביותר של התשובה. התשובה מדברת אלינו מתוך רמתה העמוקה ביותר, אולי מהקו האחרון שלה. ישנם דברים, היא אומרת לנו, שלמרות שלא ייעשו - לא נפסיק לעשותם. ישנן חובות שלא קיימים, ישנם מחדלים שעליהם אין אחראים. אך האשמה דורשת מאתנו שלא נוסיף 'בגדנו' חדש ל'אשמנו': הבגידה מתעצמת והבוגדים מלמדים על עצמם זכות. אל האנשים אשר בחרנו אני אומרת חולשה הופכת לאידאולוגיה. הלוואי שנוכל לשנות את מעשינו, אך אל נא נתרץ אותם באמתלות ובתואנות. על כל פנים, אל ניתן לעצמנו הסברים, אל נרדים את הביקורת העצמית שנשארה אצלנו כשארית הפליטה. הכרת המצפון, נכבד ונכיר באשמה. ויצאו לדרך אלו שדואגים כל כך להגיע לכיסא, שמחשבים השכם והערב "מה יוצא לי מזה" ונהנים מאוד בלא כל ספק, ומה אנו העם שסביבכם? מפגין, חלקו בוכה חלקו צוחק, שישחקו תרתי משמע, אין לי כל בעיה, אבל קודם לכן, חינוך, הרי כבר קיבלנו מנה כזו בעבר, אין זה כך כיום לדאבוני, וכשאני צופה בתוכנית 1 נגד מאה, או מי רוצה להיות מיליונר, אני רואה גם רואה, טריוויה זו מילה מגונה.
לא מזמן בפופוליטיקה ישב לו בחור, כמדומני ברעם שם משפחתו, ומה אמר ? "אני קוסמופוליטי" נו...יש מה להוסיף?
לא לווכחנות פני, לקריאה חד משמעית שאדמת ארץ ישראל חשובה מאוד, לא רק האדמה עליה ניצב הבנק, שהרי בנקים יש בכל העולם, אבל ארץ ישראל – מדינת היהודים, יש רק אחת.
רוחה