Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 28/05/06 - שני ספרי שירה של שלום רביב (שולם) קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 28/05/06 - שני ספרי שירה של שלום רביב (שולם)
shadow_left
Shadow_R
   
28/05/06 - שני ספרי שירה של שלום רביב (שולם) הדפס

שולם מנהיג "הבנדה"

בני הקריה שגרו ברחובות הקרובים למסילת הברזל, הביטו מזרחה לעבר כביש

עכו חיפה, והחברה "משם" נקראו בפינו "חבק'ח"- חבר'ה בנדיטים קרית חשמל.

זאת הייתה חבורה עם גאוות יחידה. בראש "חבורת השכונה" שלהם עמד שלום ,

המוכר יותר בשם שוּלֶם  ...גאוות חבק'ח ומורא החבורות היריבות .

אורי לייטנר אשר הביא את שני הספרים, פרי כתיבתו של שוּלֶם,  

עדיין מזכיר את שוּלֶם בכבוד המיתולוגי הראוי לו.

אבל מסתבר שלראש חבורת הרחוב יש בתוכו נפש מאד רגישה, כפי שאפשר

לקרוא בשני הספרים שהוציא.

 

  

תמונה 1תמונה 2תמונה 3תמונה 4
 
תמונה 5תמונה 6תמונה 7