Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 15/10/07 - רצח רבין, זה רצח ראש ממשלה, נקודה / עו"ד יואב צח-וכס קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 15/10/07 - רצח רבין, זה רצח ראש ממשלה, נקודה / עו"ד יואב צח-וכס
shadow_left
Shadow_R
   
15/10/07 - רצח רבין, זה רצח ראש ממשלה, נקודה / עו"ד יואב צח-וכס הדפס
קראתי את תגובתו של עמנואל, וקראתי שוב ושוב.
ייתכן שאינך מסכים עם עמדתי וזה לגיטימי, ויתכן שלא הבהרתי עצמי מספיק.
אני שב ומדגיש, שכל מי שירים יד על שר או על ראש ממשלה, חובה לדון אותו בכל חומרת הדין.
כשמחסלים ראש ממשלה בירי, על אחת כמה וכמה.
כך גם ציינתי בהערתי.
אינני מבדיל אם מדובר בימני בשמאלי או שמאלני, נץ או יונה, או כל עוף ציבורי שתבחר.
חיסול של ראש ממשלה, כמו סטירה לחבר כנסת, אני מוקיע ואינני מוכן שיהיה, גם אם הוא נוגד את עמדתי את עמדת המפלגה שהוא מייצג. לא אלימות ולא רצח.
אם חלילה היה מדובר בראש ממשלה הכי ימני, שאינני מסכים לו, הרי שאם לא אשכנע בדרך דמוקרטית שהוא טועה, לא ברצח אשכנע שהוא טועה.
כן עמנואל, מי שרוצח ראש ממשלה ולא משנה אם סירב לותר על שטחים וגרם למלחמה כביכול ולא משנה אם ויתר על שטחים - ויאמרו: בגלל זה האויב התחזק ויצא למלחמה, לא ! לא אסכים לרצח.
והיחס למי שרוצח את האיש בתפקיד, צריך להיות כאילו רצחו את התפקיד עצמו, ואם תכיר אותי יותר, עמנואל, תסכים שזו אכן הבנתי, וזו דרכי.
אשר לפולחן רבין, יש הרבה בדבריך, אך עדיף נוער שילמד מה עשו מנהיגיו, מאשר נוער ואזרחים שיהיו בורים ולא ידעו מה היה בארץ הזו!
אבל.... אין להשלים עם רצח ראש ממשלה, ואיו להסכים עם חמלה על רוצח ראש ממשלה ומשפחתו של הרוצח.
יואב צח-וכס, עו"ד