Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 19/11/06 - "קפה בלנגה" - אינוונטר חלקי מאת שלום רביב (שולם) קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 19/11/06 - "קפה בלנגה" - אינוונטר חלקי מאת שלום רביב (שולם)
shadow_left
Shadow_R
   
19/11/06 - "קפה בלנגה" - אינוונטר חלקי מאת שלום רביב (שולם) הדפס

חבורת "שדה-בוקר" , "נערי-החוף" הקרייתים.

עומדים מימין לשמאל: אבי ברלך, אלי גבר, יעקב בלנגה, צאלי רובמן,

מירון זהרוני, חיים קופרמן, אריה שחר-מורגנשטרן.

יושבים מימין לשמאל: צבי בועז, דוד צמח, שלום (שולם) רביב, רן

(חמול) קם, אורי לייטנר, אבנר שביט.

          

משפילחו גשמי חשוון מתעתע                    

את חורב תשרי המייגע

רוחות צפריר נישבו מים

ועין תוהה לגלים איים

אזי הטבע דוחק מאד

את האדם לצאת לנדוד    

החבורה מזוית אחרת: עומדים -

צבי בועז, אבנר שביט, מירון זהרוני, צאלי רובמן,אלי גבר, אבי ברלך.

יושבים - שלום (שולם) רביב, משה כהן, אורי לייטנר, אריה שחר-מורגנשטרן.

 

כיוונתי פעמי בצעד קל 

ל"קפה-בלנגה" מול הגל      

צופה לים ואף למרחקים

מפה נראות האוניות כחרקים

שם כבר ישבה פמליא בחברותא

שיחתם קולחת בנועם ובניחותא

ראשם הוא אורי לייטנר איש רעים ופילוסוף

אורג טווה קשרים מכאן ועד אין סוף

מפליג בתלמודו לרוחב ולאורך

ולא יאמר מילה שלא לצורך

ואם אמר ברוב הדר אמר

ובקיצור ורק את העיקר

וגם שביט אבנר מאיר ומפולפל

מן המייסדים בפמליא ומלייטנר לא נפל

הוא אצל בלנגה מן המצויינים

נוצר את לשונו ונשוא פנים

כל סעיף בחוק על פיו שגור

וכלי נשקו באבנטו חגור

גם חיים קופרמן מכונאי אמן

יושב ומתרווח ב"בלנגה" ממש כקפיטן

יורד ימים מקפיד לטבול בים

אם חיים כאן סימן הוא שהים קיים

מקפיד לבוא רכוב על אופניו בדרך עקלתון

ובביתו מוצנע אוסף מכוניות עתיק בונטון

גם אריה שחר-מורגנשטרן בפמליא

לא קם צלף כמותו ולא היה

אוחז בנשק ובקהילה במאי אמן

שכמותו באלו המקצועות מאומן

והרבה גביעים לו למדליות מוזהבות

שהביאו לו רוב נחת וליריביו תלאובות

בקיצור עתיר הגות ורב יכולות

תלמיד חכם ובעל אשכולות

וגם "חמול" עמנו כאן טרוד

תולה בלייטנר עיניים של קדרות

פניו מתעוותות בחיוך ולא יגיד דבר מאוס

מחמת הכבוד החינוך והנימוס

לבסוף פונה ללייטנר בעקלקלות

ואומר לו נגעת בשאלות כלל לא קלות

וטרם אורי יעלה תשובה באוב

מגיע בועז וסח על יסורי איוב

סיפורים לו מרתקים ולמכביר

אל תתרגזו ותנו לו להאיר

בסך הוא איש רעים ובן-אדם

ביחוד אם קובעת אשכולית לגם

מאז ועד עתה ידע שזה מאד מזין

לכן בניחותא לגם ולא הגזים

זהיר מאד בענייני דיאטה

שוקל כל נתח ובולע פתע

בשיחה עם חבריו לא התרברב

תמיד דיבר בנועם ובתום לב

וגם גידי בר מלא אורה

שיקע עצמו באוהל של תורה

אוריין ידען בשטף לא טיפין

וגם חקיין מושלם רב מוניטין

וכשנתן קולו בשיר כל לב הרטיט

וגם אכלן דגים היה וביחוד אילתית

מאמן גופו לעילה היה האיש

תמיד בידע ובשיטה ולא הגדיש

וגם אשה נאה ואצילה היתה לו משוש חייו

וכאשר שח בה לחלוחית כיסתה את עיניו

וגם עורך דין היה שם עוד

ומהנדס איש לוגי עד למאוד

כולם מחוננים ממש כתת-אמן

ואני עימם עבדכם הנאמן

כך היינו אצל בלנגה ישובים בנחת

רוח ים על שערנו הדל טופחת

לוגמים משקאות של בוקר בסככת הצל

ואם נשכח אי מי אני מתנצל. 

שולם (שלום רביב)            

קפה "בלנגה"

חוף "נאות", קרית חיים.