Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 03/01/07 יצחק גולדין ז"ל / ישראל קסטנברג קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 03/01/07 יצחק גולדין ז"ל / ישראל קסטנברג
shadow_left
Shadow_R
   
03/01/07 יצחק גולדין ז"ל / ישראל קסטנברג הדפס

צר לי שעלי לשמש כמי שמזכיר נשמות כרוני.
ברם, הפעם אין לי אלא לציין בצער רב את דבר פטירתו בלא עת של בן הקריה

מראשוניה, יצחק גולדין ז"ל , אשר אנו מלווים אותו היום בדרכו האחרונה.
יצחק שהיה בן דודי, חי מזה שנים בחיפה וכמעט שלא נפגשנו, הוא היה מלוחמי

מלחמת השחרור בן לותיקי הישוב בארצנו מתושביה של צפת במאה הקודמת,

והיה חבר טוב לכל בני הקריה בני גילו.
תנחומי שלוחים לבני משפחתו ולאחיו שגר בקריה והיה שכן שלי שנים רבות בעבר.
מי יתן ולא ידעו צער במשפחתם . 
ישראל קסטנברג