Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 26/07/07 - זמן שאול / אריה רובינוביץ קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 26/07/07 - זמן שאול / אריה רובינוביץ
shadow_left
Shadow_R
   
26/07/07 - זמן שאול / אריה רובינוביץ הדפס
 חיים בזמן שאול
בין מלחמות מדממות
טלטלות פנימיות
שחיתויות ואכזבות

שאלות ללא מענה
עיוותים מערכתיים
פערים חברתיים
מסוכנים ומבחילים

ממשלות רופסות
קהות חושים
התעלמות מהמציאות
הרבה תירוצים

העדר מנהיגות
הגדרת מטרות
התעלמות מערכי יסוד
התוצאות ניכרות

שביתות לבקרים
אי וודאות מחירים
העשירון העליון
שולט בשלטון

הזנחת ביטחון העם והחינוך
יסודות קיומיים
התוצאות ניכרות
גם באלו הימים

העם הנבחר מתעלם
דבק ביציבות רופפת
חי בזמן שאול
עד להתפוצצות הנוספת.

אריה רובינוביץ