Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 04/09/07 - בית העם / נורית פלימן קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 04/09/07 - בית העם / נורית פלימן
shadow_left
Shadow_R
   
04/09/07 - בית העם / נורית פלימן הדפס

                       

 

כנגד ה"מגרש המרובע" שדוביק אהרונוב מספר עליו בגעגועים, היה עוד מגרש אחד.
לא ממש מרובע, ולא תָּחוּם בחצרות מכל צדדיו, אלא מגרש גדול, גדול בהרבה מ"המרובע",

מגרש של דיונות חול עם צמח הסמר הדוקרני, ועליו השבלולים כאילו מושחלים כשרשרת,

עם צמחי הלענה, עם שיחי הרותם שפרחו בעונתם, והפיצו ריח נעים בכל המגרש, והותירו

אחר כך תרמילים עם זרעים צהובים כמו ביצים קטנטנות.
עם ה"ארבעים רגליים", עם עקבות הנחשים בחול ועם משחקי המחבואים שלנו

וחפירות המנהרות בחול הנקי ההוא.
זה היה המגרש בין רחוב ח' – הרחוב שלי, לבין רחוב ט' הרחוב של דני שמחוני, ובין רחוב י"ז –

הרחוב של דוביק, וגם רחוב נוסף שאני לא זוכרת את שמו, אולי כ"ז? (זה הרחוב של צוויגל ושל יצחק פריצקר).

ואז - התחילו לקלקל לנו את הדיונות הנהדרות שלנו.
הגיעו כלי משחית והחלו ליישר אותן, את הדיונות שלנו, ואין יותר צמחי סמר, ואין יותר

שבלולים בשרשרת.

הולכים לבנות בית-עם. גדול, חדיש.

בית העם הקודם, שהיה ברחוב ד', היה מין גוף מוזר, מוקף בלוחות של פח גלי, ללא גג. קראו לו קולנוע "קֵיצִי",
כי רק בקיץ אפשר היה לשבת שם, על הספסלים הניידים ההם. אנחנו קראנו לו קולנוע קִיצִי.

ואמנם, לאחר יישור החולות ועקירת צמחי הלענה, החלה הבנייה.
מתי זה היה? אני לא זוכרת, אבל אני חושבת שבשנת 1948-49 .

איתן הלפרין – שהיה שכן, חבר ושותף לכל המשחקים ביקש ממני לחפש אולי אמצא תמונה

משותפת מגן מרים, שכן הוא היה ב"בוגרים" כשאני הייתי ב"צעירים"..

כשחיפשתי – לא מצאתי את אשר הוא ביקש, אבל מצאתי תמונה אחרת, מעניינת לא פחות: התמונה

מדברת בעד עצמה. זה המגרש הנהדר שלנו, אחרי שחרשו אותו ויישרו אותו, ובקצהו, ליד רחוב ט'

הוקם המבנה החדש. בית העם. זה היה שמו, עד אש הוחלף בשנת 1995 והפך ל"תיאטרון הצפון".

הייתה לאמא שלי מצלמת "בוקסה" ישנה, ואני צילמתי בה: גם את בית העם בהיבנותו,

וגם תמונות נוספות.

בין היתר של טיולים בתנועה ועוד. שלמה סגל זוכר בוודאי, כי הוא היה מפתח אותן...

נורית פלימן

 

הערה מעדי צוקרמן

 

הי נורית את בטח זוכרת את גדעון פישל שכנך שקפץ מגג בית העם עם מטריה ושבר את ידו אכן היו ימים