Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 118

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 119

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 120

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 122
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 15/08/07 - יעקב משולם ז"ל / ישראל קסטנברג
15/08/07 - יעקב משולם ז"ל / ישראל קסטנברג

אלמנתו של יעקב המנוח היפנתה תשומת לבי לטעות שלי בדברי הזכרון על האיש היקר ואין לי אלא לבקש סליחה ממנה ומכל בני המשפחה האבלה.
יעקב היה ידידי וכתבתי בטעות כי היה מנהל המחסן בחברת החשמל ולא היא, הוא היה שם מנהל בית המלאכה וזאת עולה גם מסיפוריו לציבור הגולש באתרי המחשב.
אכן השנים שעברו השכיחו ממני עובדה זאת ועל כך אני מצטער שכן לא חפצתי לפגוע בזיכרו שהינו יקר לי כידיד משנים רבות.
ישראל קסטנברג.