Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\joomla.php on line 2826

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 118

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 119

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 120

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 121

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\includes\database.php:2647) in C:\Inetpub\vhosts\kirya-team.org.il\httpdocs\index2.php on line 122
קרייתים - האתר של עמותת בני קרית חיים לדורותיהם - 29/04/07 - אבנר רייכלין ז"ל / אורי יסוד
29/04/07 - אבנר רייכלין ז"ל / אורי יסוד

חברי וידידי היקר מזה כ - 60 שנה אבנר רייכלין ז"ל נפטר לפנות ערב

לאחר מחלה קשה .
אבנר בנם של מייסדי קרית חיים זלמן וברוריה רייכלין ז"ל ואחיה

של שרה מרום תבדל"א , היה קרייתי בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו .
יחד למדנו בבית הספר מגינים חונכנו בתנועת הנוער (אבנר בנוער העובד ואני

בתנועה המאוחדת),יחד יצאנו לנח"ל , כ"א עם הגרעין שלו ולהשלמות כפי שנקבעו.
אבנר היה גם שחקן כדור סל בקבוצה המפוארת של הפועל קרית חיים .

לימים ולאחר ששבנו הביתה בתום השרות הצבאי נמצאנו חברים בחוג חברתי

עד עצם היום הזה .

אבנר ביחד עם רעיתו רבקה (ירושלמית גזעית) הקימו משפחה לתפארת

בקרית חיים ולאחר מכן בקרית מוצקין, והם הוריהם של רונן , אלון , וטל .
הלוויתו תתקיים מחר אחה"צ .
יהי זכרו ברוך .